Skip to content ↓

DMS.DSI

Elektroniczny obieg dokumentów jako element rozwoju i wdrożenia Data-Centrycznej Struktury Informatycznej w AGH


Opis projektu

Projekt wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (inaczej DMS) obejmuje większość obszarów działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego celem jest zoptymalizowanie funkcjonowania Uczelni w zakresie obiegu dokumentacji przy znaczącej redukcji długu technologicznego organizacji.    

Inicjatywy realizowane w ramach projektu: 

 

  • Wdrożenie systemu nAxiom 
  • Wdrożenie elektronicznych obiegów dokumentów  
  • Obsługa E - doręczeń  
  • Elektroniczne Archiwum AGH

Jaki jest główny cel projektu?

Wdrożenie w organizacji systemu do elektronicznego obiegu dokumentów usprawniającego procesy biznesowe organizacji oraz wybranych obiegów. 

Cele dodatkowe: 

  • Integracja wdrożonego rozwiązania z otoczeniem systemowym i infrastrukturą IT w organizacji  

  • Optymalizacja obiegów dokumentów 

  • Przygotowanie pracowników do efektywnej pracy w obszarach objętych wdrożeniem  

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Wdrożenie narzędzia typu Document Management System (zwane inaczej: Elektroniczny Obieg Dokumentów lub Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) realizować będzie priorytetowe zapotrzebowanie na redukcję długu technologicznego w organizacji w kluczowych obszarach funkcjonalnych, związanych z modelowaniem procesów w zakresie obiegu dokumentów.

Wdrożenie narzędzia to olbrzymia szansa na usprawnienie AGH, ujednolicenie i uproszczenie procedur administracyjnych, wyznaczenie standardów oraz zbudowanie solidnego fundamentu e-administracji umożliwiającego sprawne i racjonalne tworzenie pozostałych systemów dziedzinowych.

Przekształcenie administracji papierowej na elektroniczną to proces nieuchronny, którego fundamentem jest sprawne wdrożenie systemu klasy DMS w całej organizacji, zarówno jednostkach administracji Uczelni, jak i poszczególnych wydziałach.

Dzięki wdrożonym narzędziom pracownicy administracyjni będą mogli szybciej, łatwiej i dokładniej realizować swoje zadania poprzez m.in. redukcję dokumentacji w formie papierowej i przejrzyste odzwierciedlenie procesów w narzędziu.

Zespół realizujący projekt

Kierownik Projektu: Katarzyna Wielgomas

Architekt Rozwiązania: Sebastian Sobczyk

Menadżer Projektu: Natalia Sałustowicz

Menadżer Projektu: Olga Tęcza

Menadżer Projektu: Daniel Madajewski

W prace w ramach zespołu zadaniowego zaangażowani są pracownicy Sektora IT (Centrum Rozwiązań Informatycznych, Centrum Zarządzania Wdrożeniami, Centrum Wsparcia Informatyzacji) oraz Wydziału Zarządzania, a także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni. 

Harmonogram

Kick off i rozpoczęcie fazy realizacji

Start produkcyjny

Zakończenie fazy realizacji

Zakończenie projektu

 

Chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu

 

Stopka