Skip to content ↓

ERP.DSI

Optymalizacja zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jako element rozwoju i wdrożenia Data-centrycznej Struktury Informatycznej AGH


Opis projektu

Stworzenie rozwiązania optymalizującego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa odpowiadającego potrzebom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wraz z wdrożeniem odpowiednich narzędzi. 
 

Jaki jest główny cel projektu?

Stworzenie oraz wdrożenie w Akademii Górniczo-Hutniczej rozwiązania optymalizującego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa w obszarach: finansów, księgowości, controllingu, obsługi finansowej studentów, kadr, płac, zarządzania majątkiem, zarządzanie gospodarką materiałową i magazynową, zarządzania projektami, do końca 2026 roku.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

AGH jako wyróżniający się ośrodek akademicki w Polsce, prezentujący wysoki poziom naukowy i dydaktyczny musi zapewnić analogiczny poziom obsługi procesów pomocniczych oraz gospodarki zasobami własnymi, w celu dalszego rozwoju w głównych obszarach działalności.

Optymalizacja zarządzania zasobami przedsiębiorstwa pozwoli na uporządkowanie i znaczące zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią. Optymalizacja wraz z wdrożeniem systemu klasy ERP przyniesie następujące korzyści:

 • wymierne oszczędności finansowe, wynikające z większej kontroli nad wydatkowaniem;
 • efektywniejsza współpraca pomiędzy jednostkami, zespołami i pracownikami;
 • zwiększony potencjał analityczny organizacji oraz łatwiejszy dostęp do poszerzonych raportów nt. Wykorzystania zasobów;
 • zwiększona produktywność pracowników, będąca efektem uproszczenia i automatyzacji wybranych procesów i czynności;
 • zwiększone zadowolenie pracowników i usługobiorców, wynikające z usprawnienia realizacji usług do wewnątrz i na zewnątrz organizacji;
 • uproszczone i bardziej efektywne zarządzanie zgodnością (compliance) oraz ryzykiem;
 • usprawnione i zintegrowane zarządzanie inwentarzem, majątkiem i nieruchomościami;

Zespół realizujący projekt

Menedżer Projektu: Jakub Śliwiński

Asystentka Menadżera Projektu: Paulina Szeląg

Asystentka Menadżera Projektu: Martyna Ekiert-Radecka

Architekt Rozwiązania: Sebastian Sobczyk

Kierownik Jakości: Marian Krupa

Konsultant ERP: Michał Dembowski 

 
W prace w ramach projektu zaangażowani są pracownicy Centrum Zarządzania Wdrożeniami, a także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni.  

Harmonogram

Kamień milowy: Plan zarządzania zasobami "as is"

Kamień milowy: Plan zarządzania zasobami "to be"

Kamień milowy: Powołanie zespołu wdrożeniowego

Kamień milowy: Odbiór dostępów do narzędzia

Kamień milowy: Wdrożenie planu "to be"

Start produkcyjny 1

Obszary:

 • finanse,
 • kontrolling,
 • księgowość,
 • obsługa finansowa studentów.

Kamień milowy: Powołanie zespołu utrzymaniowego i konsultingowego

Start produkcyjny 2

Obszary:

 • gospodarka materiałowa,
 • gospodarka magazynowa.

Start produkcyjny 3

Obszary:

 • kadry,
 • płace,
 • zarządzanie projektami.

Zakończenie Projektu

 

Chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu

 

Stopka