Skip to content ↓

IdAM.DSI

Zarządzanie tożsamościami i dostępem jako element wdrożenia Data-Centrycznej Struktury Informatycznej w AGH


Opis projektu

Stworzenie i zastosowanie w Akademii Górniczo-Hutniczej systemu do kompleksowego zarządzania tożsamościami oraz prawami dostępu do zasobów informacyjnych organizacji w wersji in-house MVP. Wdrożenie takiego rozwiązania stanowi odpowiedź na potrzeby Uczelni związane z nadzorowaniem kont jej użytkowników oraz dostępną dla nich zawartością, a także z unowocześnieniem procedur przetwarzania danych tych użytkowników.

Jaki jest główny cel projektu?

Stworzenie i wdrożenie w Akademii Górniczo-Hutniczej systemu do zarządzania tożsamościami, umożliwiającego nadzorowanie dostępu jego użytkowników do wybranych aplikacji w organizacji do końca sierpnia 2023 roku.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Stworzenie narzędzia zarządzającego tożsamościami wpisuje się w strategię informatyzacji Uczelni, redukując jej dług technologiczny. Identity and Access Management tworzy bezpieczną strukturę ułatwiającą nadzorowanie dostępu użytkowników do zawartości Akademii Górniczo-Hutniczej. Stworzone narzędzie będzie pomagać w identyfikowaniu zagrożeń oraz ich ograniczeniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.Obecnie na rynku nie istnieją tak kompleksowe rozwiązania zarządzające tożsamościami. Produkt końcowy, bazujący na efektach tego projektu, będzie miał potencjał komercyjny, co pozwoli w skończonym okresie czasu na zwrot kosztów poniesionych na rozwój narzędzia.

Zespół realizujący projekt

Menedżerka Projektu: Weronika Zaręba

Architekt Rozwiązania: Remigiusz Górecki

Architekt Rozwiązania: Artur Surówka


W prace w ramach projektu zaangażowane są także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni. Zaangażowane jednostki to: Centrum Rozwiązań Informatycznych oraz Centrum Zarządzania Wdrożeniami.

Harmonogram

Kamień milowy: Kick off

Kamień milowy: Stworzenie modelu danych

Kamień milowy: Ogólna logika systemu

Kamień milowy: Panel dla operatora

Start produkcyjny: Start działającego rozwiązania

Pilotażowe uruchomienie aplikacji Starter

Start produkcyjny: Przełączenie na nowe SSO

Zakończenie projektu

 

Chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu

 

Stopka